Szkolenia elektroenergetyczne

Stanowisko eksploatacji
Stanowisko dozoru

Osoby odpowiadające za szeroko rozumianą obsługę urządzeń energetycznych muszą posiadać specjalistyczne certyfikaty potwierdzające niezbędne kwalifikacje. Jest to wymagane prawnie, a zapisy dotyczące uprawnień znajdują się w stosownej ustawie. Zagadnienie to zostało uregulowane ze względu na wysoki stopień zaawansowania technologicznego i bezpieczeństwo osób wykonujących swoje obowiązki oraz tych, którzy mogą być narażeni na ryzyko związane z błędnym postępowaniem. Jeżeli więc planujesz poszerzyć swoje kwalifikacje i poprawić swoją sytuację na rynku pracy, zachęcamy do kontaktu.

Organizowane przez nasz ośrodek kursy na uprawnienia energetyczne cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż są profesjonalne i efektywne. Ich wysoki poziom jest dla nas najważniejszy, ponieważ rzutuje na wykształcenie uczestników i pozytywne wyniki egzaminów, a zatem także na bezpieczne i płynne wykonywanie czynności już podczas pracy. O zaawansowanym poziomie szkoleń elektroenergetycznych, które przeprowadzamy w Szczecinie, Koszalinie, Myśliborzu i Nowogardzie stanowią wykwalifikowani prowadzący i fachowo opracowane materiały dydaktyczne, które zawierają najistotniejsze informacje omówione w sposób jak najbardziej przystępny.

Kursy na uprawnienia energetyczne

Wchodzące w skład naszej oferty kursy energetyczne są wyjątkowo kompleksowe. Mając na uwadze rozmaite specjalizacje, przygotowaliśmy szkolenia na dwa stanowiska, dzięki czemu poznasz dokładnie te zagadnienia, które potrzebne będą Ci do realizacji zadań służbowych. Organizujemy zajęcia niezbędne dla osób odpowiadających za nadzór i eksploatację urządzeń i systemów. W pierwszym przypadku wyposażamy kursantów w wiedzę z zakresu przepisów dotyczących zagadnień elektroenergetycznych, zaznajamiamy ich z zapisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ustalonych wymagań, norm i warunków, jakie urządzenia czy systemy muszą spełniać, żeby mogły być dopuszczone do pracy. Kursy na uprawnienia dla osób na stanowisku eksploatacji obejmują z kolei informacje z zakresu budowy systemów oraz ich prawidłowej obsługi czy reagowania w razie sytuacji kryzysowych.

 

Tematyka dla osób na stanowisko

EKSPLOATACJI:

 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciw pożarowej oraz umiejętności udzielania piewrszej pomocy,
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska,
 • zasady i warunki wykonywania prac montażowych,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

DOZORU:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te urządzenia instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac montażowych,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.