Szkolenia inne

Kurs na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Uwaga! Szkolenie nie jest objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Czas trwania: 44 godz.

Program kursu obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne: 34 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 10 godz. dla grupy 10 osób.

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

 • Zdobycie przez uczestników kursu „Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę zagęszczarkami i ubijakami wibracyjnymi.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy zagęszczarkami i ubijakami wibracyjnymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,

Lokalizacja: Wojska Polskiego 3 Nowogard 72-200

Kurs Hakowego

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Kurs hakowego (obsługa i konserwacja haka urządzenia dźwignicowego) potocznie zwany kursem hakowego, przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za obsługę i konserwację haka urządzenia dźwignicowego oraz osób chcących pracować na tym stanowisku. Kurs ten ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego.

Wymagania do rozpoczęcia kursu na uprawnienia hakowe:

 • ukończone 18 lat.

Program szkolenia:
Kurs hakowego obejmuje zagadnienia:

 1. Obowiązki hakowego
 2. Przepisy eksploatacyjne dotyczące hakowego
 3. Podstawowe elementy mechanizmu podnoszenia
 4. Zawiesia linowe i łańcuchowe
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Sygnały porozumiewawcze nadawane przez hakowego
 7. Instrukcje eksploatacyjno-ruchowe

Egzamin po kursie uprawnienia hakowe:
Kurs uprawnienia hakowe kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia, na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia do pracy na stanowisku hakowego wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursant zdobywa uprawnienia do podpinania ładunków we wszystkich urządzeniach transportu bliskiego (UTB).

Lokalizacja: Wojska Polskiego 3 Nowogard 72-200

Kurs operatora narzędzi udarowych

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Uwaga! Szkolenie nie jest objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm. Czas trwania: 44 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne: 34 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 10 godz. dla grupy 10 osób.

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy narzędziami udarowymi ręcznymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy narzędziami udarowymi ręcznymi w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw narzędzi udarowych ręcznych.

Cel kursu:
Zdobycie przez uczestników kursu „Operator narzędzi udarowych ręcznych” kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę narzędziami udarowymi ręcznymi.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Lokalizacja: Wojska Polskiego 3 Nowogard 72-200

Kurs operatora kosy spalinowej

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Kurs obsługi kos spalinowych ma na celu przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kurs obsługa kos spalinowych zakończony jest wydaniem zaświadczenia którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i daje uprawnienia do pracy kosami, przy pielęgnacji terenów zielonych.

Wymagania do rozpoczęcia kursu obsługa kos spalinowych:

 • ukończone 18 lat.

Czas trwania kursu obsługa kos spalinowych:
Kurs obsługa kos spalinowych obejmuje 12 godzin zajęć, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Program kursu obsługa kos spalinowych:

 1. Budowa kos spalinowych
 2. Obsługa i konserwacja
 3. BHP
 4. Zajęcia praktyczne

Egzamin po kursie obsługa kos spalinowych:
Egzamin po kursie obsługa kos spalinowych obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Lokalizacja: Wojska Polskiego 3 Nowogard 72-200