Szkolenia WIT (dawniej IMBiGS) - kursy na węzeł betonowy, walec, frezarkę - Szczecin, Koszalin, Myślibórz, Nowogard

Wybierz ofertę HAGA i zapisz się na specjalistyczny kurs na węzeł betonowy, frezarkę lub walec w Szczecinie, Koszalinie, Myśliborzu lub Nowogardzie. Jesteśmy profesjonalnym ośrodkiem szkolenia zawodowego o ugruntowanej pozycji w branży. Dzięki temu wybierając nasze programy dydaktyczne, masz pewność, że zdobędziesz obszerną wiedzę i umiejętności niezbędne w nowym fachu. Wszystkie zajęcia opracowujemy na bazie aktualnych informacji dotyczących pracy operatorów maszyn budowlanych i drogowych, dlatego z nami na pewno będziesz na bieżąco!

Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych – Szczecin, Koszalin, Myślibórz, Nowogard

Obecnie w Polsce branża budowlana przoduje w liczbie dostępnych wakatów dla pracowników wykwalifikowanych. Jest to spowodowane ucieczką specjalistów za granicę, a także nieustannym rozbudowywaniem tego sektora. Szczególnie deweloperzy zapewniają prężny rozwój tej gałęzi gospodarki. To doskonała informacja, jeśli zależy Ci na zdobyciu atrakcyjnego zawodu, który wiąże się z wysokimi zarobkami! Proponujemy Ci merytoryczne kursy z obsługi maszyn drogowych i budowlanych, takich jak m.in.:

 • węzeł betonowy,
 • frezarka,
 • walec drogowy.

Jako operator jednego z tych urządzeń możesz przebierać w ofertach pracy w całym kraju, także w mniejszych miejscowościach. W końcu prace budowlane przeprowadzane są systematycznie w wielu ośrodkach miejskich, a potrzeby kadrowe są bardzo wysokie. Kursy obsługi maszyn podzielone są na segment teoretyczny oraz praktyczny i każdemu z nich poświęcamy po 40 godzin. W ich trakcie poznasz też zasady BHP na stanowisku roboczym, których usystematyzowanie pozwoli Ci uniknąć groźnych wypadków.

W ramach szkoleń WIT (Warszawski Instytut Technologiczny) oferujemy także kursy na operatora koparki i koparko-ładowarki.

Kurs operatora walca drogowego

Czas trwania: 66 godzin | indywidualny

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walców drogowych w zakresie II klasy uprawnień.
 • Klasa II obejmuje wszystkie typy i wielkości walców drogowych.
 • Kurs na walec drogowy kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-10/II – Walce drogowe – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora walców drogowych klasy II (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy walcami drogowymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy walców drogowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw walców drogowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja i dane kontaktowe

609947940

3go Maja 26a Nowogard 72-200

Operator węzła betoniarskiego

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, wszystkie, klasa I

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.SII-1/I – Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych – dokumentacja techniczna, budowa, użytkowanie i obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasy I (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie I klasy uprawnień.
 • Klasa I obejmuje wszystkie typy i wielkości zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Kurs na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Posługiwania się dokumentacją techniczną zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Znajomości budowy i zasad pracy zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych różnych rodzajów i typów.
 • Umiejętności realizacji technologii robót zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Operator frezarki do nawierzchni dróg

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Frezarka do nawierzchni dróg – samojezdna maszyna drogowa przeznaczona do usuwania (skrawania) z nawierzchni dróg warstw o określonej grubości podlegającej wymianie.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsluga maszyn roboczych.
 • M.SII-5/I – Frezarki do nawierzchni dróg-samojezdne – dokumentacja techniczna, budowa, użytkowanie i obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora frezarek do nawierzchni dróg-samojezdnych klasy I (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora frezarek do nawierzchni dróg w zakresie I klasy uprawnień.
 • Klasa I obejmuje wszystkie typy i wielkości frezarek do nawierzchni dróg-samojezdnych.
 • Kurs na frezarki do nawierzchni dróg kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Posługiwania się dokumentacją techniczną frezarek do nawierzchni dróg.
 • Znajomości budowy i zasad pracy frezarek do nawierzchni dróg różnych rodzajów i typów.
 • Umiejętności realizacji technologii robót frezarek do nawierzchni dróg.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora spycharki

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Spycharki, do 110 kW, klasa III

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje spycharki o mocy silnika do 110 kW.
 • Kurs na spycharkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-6/III – Spycharki – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora spycharek klasy III (o mocy silnika do 110 kW), stosowny wpis w książce operatora.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy spycharkami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy spycharek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw spycharek.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora równiarki

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu operatora równiarki z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy równiarek oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs równiarki klasy I:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora palownicy

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu operatora palownicy z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, . Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy palownic oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs palownic klasy II:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora kafarów

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Program kursu:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-14/bk – Kafary – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora kafarów (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora kafarów.
 • Klasa III obejmuje wszystkie koparkoładowarki.
 • Kurs na kafar kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy kafarami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy kafarow w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw kafarów.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora wiertnic do kotwi

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu operatora wiertnic do kotwi z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy wiertnicami do kotwi oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Kurs na pilarki mechaniczne do ścinki drzew kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Klasa III obejmuje wszystkie pilarki mechaniczne do ścinki drzew.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy pilarek mechanicznych do ścinki drzew w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.SII-11/III – Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja i dane kontaktowe

609947940

ul. 3go Maja 26a 3 Nowogard 72-200

Maszyny do rozkładania mieszanek bet.

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych, wszystkie, klasa II

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SII-2/II – Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych klasy II (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie II klasy uprawnień.
 • Klasa II obejmuje wszystkie typy i wielkości maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Kurs na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Przecinarka do nawierzchni dróg

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.SII-6/III – Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.
 • Kurs na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy przecinarkami do nawierzchni dróg różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy przecinarek do nawierzchni dróg w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw przecinarek do nawierzchni dróg.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Operator remonterów do nawierzchni dróg

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Remontery są nowoczesnymi urządzeniami służącymi do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej. Idea pracy urządzenia polega na podawaniu do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SII-4/III – Remontery nawierzchni dróg – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora remonterów nawierzchni dróg klasy III (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora remonterów nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie remontery nawierzchni dróg.
 • Kurs na maszyny do stabilizacji gruntów kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy remonterami nawierzchni dróg różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy remonterów nawierzchni dróg w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw remonterów nawierzchni dróg.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Rapavery i remixery

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Repaver i remixer: maszyna służąca do zerwania-sfrezowania starej nawierzchni, następnie podgrzania jej i wymieszania z nowa emulsją lub asfaltem i ułożenie nawierzchni drogi od nowa.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SII-3/bk – Repavery i remixery – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora repaverów i remixerów wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora repaverów i remixerów.
 • Kurs na repavery i remixery kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy repaverami i remixerami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy repaverów i remixerów w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw repaverów i remixerów.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora rozciełacza

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowej

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu operatora maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy maszyny do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej (rozściełacz) oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs maszyny do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej klasy II:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora otaczarki

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasy I:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe.

Lokalizacja i dane kontaktowe

609947940

ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Wielozadaniowy nośnik osprzętu

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SIII-1/bk – Wielozadaniowe nośniki osprzętów – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wielozadaniowych nośników osprzętów wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych nośników osprzętów w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie wielozadaniowe nośniki osprzętów.
 • Kurs na wielozadaniowe nośniki osprzętów kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętów różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy wielozadaniowych nośników osprzętów w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wielozadaniowych nośników osprzętów.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Pompy do mieszanki betonowej

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SIII-2/III – Pompy do mieszanki betonowej – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pomp do mieszanki betonowej wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie pompy do mieszanki betonowej.
 • Kurs na pompy do mieszanki betonowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy pompami do mieszanki betonowej różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy pomp do mieszanki betonowej w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pomp do mieszanki betonowej.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Recyklery

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Uwaga! Szkolenie nie jest objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Czas trwania: 80 godz.

Program kursu:

 • Zajęcia teoretyczne: 66 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 14 godz. dla grupy 10 osób.

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:

 • Zdobycie przez uczestników kursu „Operator recyklerów” kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę recyklerami.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy recyklerami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy recyklerów w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw recyklerów.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Wiertnice dla technologii bezwykopowych

Czas trwania: 8 godzin | indywidualny

Wiertnice dla technologii bezwykopowych, do 800 mm, klasa III

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-17/III – Wiertnice dla technologii bezwykopowych – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych klasy III (o średnicy rury do 800 mm), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wiertnice dla technologii bezwykopowych o średnicy rury do 800 mm.
 • Kurs na wiertnicę dla technologii bezwykopowych kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy wiertnicami dla technologii bezwykopowych różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy wiertnic dla technologii bezwykopowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wiertnic dla technologii bezwykopowych.

Wymagania dla uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat,

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200


Szkolenia operatorów IMBiGS – zachodniopomorskie

Jeśli chcesz wiedzieć, jak działa węzeł betonowy, walec lub frezarka, nasz kurs w Szczecinie i Koszalinie sprawdzi się idealnie! Dla klientów indywidualnych oraz biznesowych przygotowaliśmy atrakcyjny cennik usług szkoleniowych, uzależniony m.in. od liczby uczestników. Cena programu uwzględnia kompleksowe materiały edukacyjne, a także szeroki zakres zajęć praktycznych. Dodatkowo płatny jest egzamin państwowy na operatora i świadectwo upoważniające do ubieganie się o pracę w tym charakterze.

Bez względu na to, czy zapiszesz się na kurs obsługi węzła betonowego, frezarki, czy walca drogowego, Twoje zajęcia będą podzielone na trzy etapy. Pierwszy to omawianie zasad bezpieczeństwa i higieny w danym miejscu pracy. Drugi to segment poświęcony podstawowym informacjom dotyczącym użytkowania oraz obsługi maszyny. Ostatni etap to część praktyczna oraz rozszerzenie teorii o zagadnienia związane z technologią, oraz budową danego urządzenia. Na koniec czeka Cię egzamin państwowy przed specjalną komisją.

Wybierz kursy obsługi węzłów betonowych czy walców drogowych i ciesz się nowymi kwalifikacjami. Szkolenia na operatorów maszyn budowlanych kierujemy także do przedsiębiorców zatrudniających personel wymagający podniesienia kompetencji zawodowych. Oferujemy też szereg innych usług edukacyjnych dla przedstawicieli wielu branż. Jedną z naszych specjalności są profesjonalne szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych. Zapoznaj się ze szczegółową ofertą HAGA i otwórz przed sobą nową drogę do awansu.