Kursy na operatora koparki i koparko-ładowarki - zachodniopomorskie

Ośrodek HAGA przygotował specjalistyczne szkolenie na ładowarkę i koparkę w woj. zachodniopomorskim (w Szczecinie, Koszalinie, Myśliborzu i Nowogardzie). Przedstawiamy rozbudowaną ofertę edukacyjną skierowaną dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe i zdobyć nowy fach. Dzięki ukończeniu naszego kursu możesz rozpocząć karierę operatora maszyn budowlanych w branży, która przechodzi obecnie intensywny rozwój. Program szkoleniowy przeznaczony jest też dla firm pragnących podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

HAGA to profesjonalny ośrodek szkolenia zawodowego, który tworzy zespół doświadczonych i kompetentnych specjalistów. Na swoim koncie mamy mnóstwo przeprowadzonych kursów na ładowarkę i koparkę na zlecenie klientów biznesowych oraz indywidualnych. Oferta naszej firmy jest bardzo urozmaicona i znajdziesz w niej również szereg innych, interesujących szkoleń, przeznaczonych dla operatorów maszyn budowlanych czy pracujących na wysokościach. Zapewniamy merytoryczny program dostosowany do aktualnych potrzeb rynku.

Szkolenia na koparki i ładowarki – Szczecin, Koszalin, Myślibórz, Nowogard

Polska branża budowlana rozwija się bardzo intensywnie, dzięki czemu stale rekrutuje kolejnych fachowców. Niestety brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach jest częstym problemem dla firm działających w tym sektorze. Jednak dla osób szukających ciekawego zatrudnienia i pragnących rozszerzyć swoje kompetencje jest to bardzo dobra wiadomość! Jeśli Ty także potrzebujesz dobrze płatnej pracy, to oferujemy Ci profesjonalny kurs na ładowarkę czy różnego typu koparki, przeprowadzany w woj. zachodniopomorskim.

Obsługa maszyn budowlanych wiąże się z atrakcyjnymi zarobkami, wymaga bowiem odpowiedniej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Opracowane przez nas kursy na koparki i ładowarki doskonale przygotują Cię do pełnienia funkcji operatora i umożliwią Ci rozpoczęcie nowej, interesującej kariery. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu możesz szukać zatrudnienia nie tylko w polskich firmach, ale także zagranicznych.

Gdy ukończysz nasz kurs, koparka lub ładowarka stanie się Twoim narzędziem pracy i źródłem atrakcyjnych zarobków. Program szkolenia opracowano w taki sposób, abyś doskonale radził sobie ze wszystkimi wyzwaniami, jakie mogą pojawić się w zawodzie wykwalifikowanego operatora. W trakcie zajęć z instruktorem nauczysz się obsługi wybranych maszyn, a także poznasz zasady BHP, dzięki którym unikniesz sytuacji zagrażających Twojemu zdrowiu lub życiu. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy to podstawa, dlatego w naszym ośrodku stawiamy duży nacisk na tę kwestię.

Wszyscy uczestnicy oferowanych przez nas kursów na koparki i ładowarki w Szczecinie, Koszalinie, Myśliborzu lub w Nowogardzie zobowiązani są do uczestnictwa w egzaminie końcowym, przeprowadzanym przez specjalną komisję. Dzięki temu masz pewność, że wiedza zdobyta w trakcie zajęć została przez Ciebie utrwalona, a Ty jesteś gotowy do rozpoczęcia pracy na stanowisku operatora. Pozytywne zdanie egzaminu zostanie udokumentowane na odpowiednim certyfikacie, który uprawnia osobę na nim wskazaną do obsługi wybranych maszyn budowlanych.

Kurs operatora koparkoładowarki

Czas trwania: 67 godzin (w tym praktyka – 15 h)
Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-2/III – Koparkoładowarki – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie koparkoładowarki.
 • Kurs na koparkoładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkoładowarkami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy koparkoładowarek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparkoładowarek.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej

Czas trwania: 66,5 godziny (w tym praktyka 14,5 h)

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-1/III – Koparki jednonaczyniowe – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy III (o masie całkowitej do 25 ton), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton.
 • Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych..
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

Warunkiem przystąpienia do kursu koparki jednonaczyniowej klasy I niezbędne jest ukończenie modułów M.BHP ; M.U-O ; M.SI-1/III

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Operator ładowarki jednonaczyniowej

Czas trwania: 66,5 godziny (w tym praktyka – 14,5 h)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy ładowarek jednonaczyniowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Warunki przyjęcia na kurs ładowarki jednonaczyniowej klasy III:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe

Osoby posiadające uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SI-9/III

Warunkiem przystąpienia do kursu koparki jednonaczyniowej klasy I jest ukończenie modułów M.BHP ; M.U-O ; M.SI-9/III

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200


Kurs operatora koparko-ładowarki – zachodniopomorskie

Zapewniamy kompleksową ofertę na szkolenia dla operatorów, która została opracowana na bazie aktualnych wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dla kandydatów wybierających się na kurs na koparko-ładowarki w Koszalinie czy Szczecinie przygotowaliśmy intensywny program zajęć, który trwa w sumie 8 godzin. W tym czasie zostaną omówione parametry techniczne maszyny, poznasz szczegółową instrukcję obsługi maszyny i dowiesz się, jak radzić sobie w razie awarii czy sytuacji ryzyka.

Na wstępie szkolenia na koparko-ładowarkę omawiamy zasady bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. Niestety większość wypadków związanych z obsługą tego typu maszyn jest spowodowanych przez osoby nieprzestrzegające aktualnych wytycznych BHP. W HAGA zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych kursów z tej dziedziny, dlatego przedstawimy Ci sprawdzone modele postępowania, jakie należy wdrożyć w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w pracy operatora. Przede wszystkim jednak poznasz szereg działań profilaktycznych, które pozwolą uniknąć groźnych sytuacji na stanowisku.

Drugi etap kursu poświęcony jest zagadnieniu użytkowania oraz obsługi maszyny. Koparko-ładowarka jest nowoczesnym narzędziem pracy na budowie, jednak operowanie nią nie będzie większym problemem dla przeszkolonej przez nas osoby! Szkolenia prowadzone są przez najlepszych wykładowców i instruktorów w kraju, którzy mają akredytację IMBiGS oraz duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć kierunkowych w województwie zachodniopomorskim.

Ostatni etap kursu obsługi koparko-ładowarki w Szczecinie i Koszalinie to moduł specjalistyczny, poświęcony jej specyfikacji technicznej. W trakcie szkolenia omawiana jest szczegółowo budowa oraz technologia maszyny roboczej. Zagadnienia te są kluczowe w pracy operatora, ponieważ uzupełniają zdobytą wiedzę teoretyczną, a przez to ułatwiają obsługę urządzenia. Trzecia część programu składa się także z zajęć praktycznych, w których trakcie usiądziesz za kierownicą pojazdu i nauczysz się wykonywać odpowiednie manewry.