Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych przez UDT przed 01 czerwca 2019 roku tracą ważność 1 stycznia 2024.

2.10.2023r. minął termin możliwości przedłużenia uprawnień UDT.

W związku z tym, że 30 września 2023 r. wypada w sobotę, wnioski o przedłużenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych bezterminowych będyły przyjmowane również 2 października b.r. w poniedziałek: elektronicznie poprzez portal eUDT 2.0 – portal klienta lub papierowo w oddziałach/biurach UDT (lista lokalizacji wraz z godzinami otwarcia tutaj Urząd Dozoru Technicznego – Kontakt (udt.gov.pl) . Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. Każdy prawidłowo wypełniony wniosek, złożony do 2 października 2023 r., zostanie zweryfikowany do końca roku. Status złożonego wniosku przez portal eUDT można sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto eUDT oraz poprzez stronę Urząd Dozoru Technicznego – Sprawdzenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Co z bezterminowymi uprawnieniami UDT? Czy stracą ważność?

Warto pamiętać, że UDT obecnie nie wydaje już bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych. Jeśli posiadasz takie zaświadczenie, musisz zadbać o jego przedłużenie. Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT przed 1 czerwca 2019 roku tracą ważność od 1 stycznia 2024 roku. Aby uniknąć utraty ważności, konieczne jest złożenie wniosku o przedłużenie terminu ważności przed 30 września 2023 roku. Jeśli nie złożysz wniosku w tym terminie, uprawnienia stracą ważność i konieczne będzie ich uzyskanie na nowo.

Jeżeli nie udało Ci się złożyć dokumentów zapraszamy na szkolenie UDT w naszym Ośrodku Szkoleniowym.

Dlaczego warto zgłosić się do Nas?

  • Wysoka zdawalność egzaminu
  • Setki przeszkolonych osób
  • Egzamin na naszym placu na tej samej co na szkoleniu
  • Kurs atrakcyjny cenowo specjalna oferta dla osób odnawiających uprawnienia

Źródło:

Urząd Dozoru Technicznego – Przedłużanie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (udt.gov.pl)