Szkolenia UDT

Naszym nadrzędnym celem jest fachowe realizowanie szkoleń UDT w Szczecinie, Koszalinie, Myśliborzu i Nowogardzie (województwo zachodniopomorskie), które mają za zadanie przygotować kursantów do pomyślnego przystąpienia do egzaminów i zdobycia uprawnień. Ich posiadanie przyczynia się do poszerzenia kwalifikacji zawodowych i wzrostu atrakcyjności na rynku pracy.

Nasze kursy wyróżnia przede wszystkim jakość. Organizujemy je z naciskiem na wysoki poziom merytoryczny i bardzo przystępną formę. Dzięki profesjonalnemu opracowaniu materiałów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi możesz liczyć na nabycie wiedzy najbardziej aktualnej i fachowej, co przełoży się na Twój rozwój, a więc i automatycznie na możliwość konkurowania o lepsze warunki przy podpisywaniu umowy o pracę. Pozwolą Ci na to specjalistyczne uprawnienia.

Kurs operatora wózka widłowego

Czas trwania: 38 godzin (w tym praktyka 10 h)

Kurs na wózek widłowy z egzaminem UDT – kategorie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Celem kursu na wózek widłowy, obejmującym przedmioty specjalistyczne dla zawodu operatora wózka widłowego, ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania ww. zawodu.

Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy wózka widłowego oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Przygotowujemy przyszłych operatorów wózka widłowego do zdobycia państwowych uprawnień UDT (kategorie 1WJO, 2WJO i 3WJO zostały zniesione zgodnie z rozporządzeniem UDT)

Przyszły operator wózka widłowego ma do wyboru 2 warianty szkolenia:

 • podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, uprawnienia ważne 5 lat)
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 10 lat.

Warunki przyjęcia na kurs na wózek widłowy:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe

Zapewniamy:

 • Materiały dydaktyczne
 • Pomoce dydaktyczne
 • Zdawalność na najwyższym poziomie

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Operator żurawia przenośnego typu HDS

Czas trwania: 35 godzin ( w tym praktyka – 10 h)

Cel kursu:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi żurawi przeładunkowych, uzyskanie uprawnień dla maszynistów żurawi przeładunkowych HDS, podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla maszynistów obsługujących żurawie przeładunkowe.

Uprawnienia:

 • Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT wydawane są na czas określony:

 • 10 lat – żurawie przewoźne i przenośne.

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniają do obsługi: żurawi przenośnych (HDS), przewoźnych i stacjonarnych. Na powyższych uprawnieniach można obsługiwać wszystkie żurawie hds bez ograniczeń udźwigu, w tym żurawie hds leśne.

Cena obejmuje:

 • pełne szkolenie – część teoretyczną i praktyczną obsługę urządzeń objętych tematyką szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie i legitymację UDT

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Podesty ruchome

Czas trwania: 35 godzin (w tym praktyka – 10 h)

Kurs na obsługę podestów ruchomych jest szkoleniem mającym na celu przygotowanie do pracy, a zdobyte uprawnienia na podest ruchomy samojezdny pozwalają pracować na stanowisku operatora.

Szkolenie na podest ruchomy skałada się z dwóch części:

 • teoretycznej
 • praktycznej

Kurs operatora podestów ruchomych kończy się egzaminem przed UDT i wydaniem przez nich zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs na podnośnik koszowy – warunki przyjęcia:

 • wykszałcenie conajmniej podstwowe
 • stan zdrowia umożliwiający prace jako operator podnośnika koszowego.

Uprawnienia na operatora podnośnika koszowego są ważne bezterminowo.

Ramowy program szkolenia na podnośnik koszowy obejmuje tematy:

 • Przepisy prawne dotyczące UDT, obsługi urządzeń,
 • Budowa oraz eksploatacja urządzeń,
 • Obowiązki operatora podestów ruchomych,
 • Konserwacja,
 • BHP przy obsłudze podnośników koszowych,
 • Prowadzenie dokumentacji operatora podestu ruchomego.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora suwnic

Czas trwania: 40 godzin ( w tym praktyka – 10 h)

Cel szkolenia
Kurs obsługi suwnic obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Uprawnienia
Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

 • 10 lat – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniają do obsługi: suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia ( w tym kabinowych ).

Cena obejmuje:

 • pełne szkolenie – część teoretyczną i praktyczną obsługę urządzeń objętych tematyką szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • pełną dokumentację.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200

Kurs operatora żurawia wieżowego

Czas trwania: 35 godzin (w tym praktyka – 10 h)

Cel kursu
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi żurawi wieżowych. Uzyskanie uprawnień dla maszynistów żurawi wieżowych. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla maszynistów obsługujących żurawie wieżowe.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami budowy żurawi wieżowych i przygotują do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień maszynistów żurawi wieżowych.

Opis kursu:

 • Typy stosowanych żurawi wieżowych.
 • Budowa żurawi wieżowych.
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z żurawiami.
 • Czynności operatora w czasie pracy z żurawiami.
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 • Wiadomości z zakresu BHP.
 • Praktyczna nauka manewrowania.
 • Wiadomości o Dozorze Technicznych.

Lokalizacja: ul. 3go Maja 26a Nowogard 72-200


Skuteczne, profesjonalne i przystępne kursy UDT

Podczas prowadzonego w naszym ośrodku kursu UDT poznasz zarówno najbardziej podstawowe informacje z zakresu BHP, które stanowić będą o bezpieczeństwie pracy, jak i zagadnienia specjalistyczne. Oprócz tego zyskasz cenną wiedzę o systemach, na których bazie działają poszczególne urządzenia techniczne, i zapoznasz się z tajnikami dotyczącymi ich profesjonalnej obsługi czy konserwacji. Ponadto dowiesz się, jak reagować w ewentualnych sytuacjach kryzysowych. Naukę ułatwiają fachowe materiały naukowe i rozmaite akcesoria dydaktyczne, a nad wszystkim czuwają profesjonalni, doświadczeni i certyfikowani prowadzący, którzy dysponują imponującą wiedzą praktyczną i gwarantują doskonałe przygotowanie wszystkich kursantów.

Nasze szkolenia UDT realizowane w zachodniopomorskim są kompleksowe, więc z pewnością odnajdziesz w ofercie te, które Cię interesują. Z kolei świetnie opracowana baza teoretyczna i praktyczna ułatwi Ci przyswajanie informacji. Robimy wszystko, żeby umożliwić Ci bezproblemowe zdanie egzaminów i uzyskanie cenionych w branży uprawnień UDT. W naszej ofercie znajdziesz kursy na operatora żurawi wieżowych, przenośnych i przewoźnych. Oprócz tego organizujemy szkolenia na suwnice, podnośniki koszowe, wózki widłowe oraz podesty ruchome. Zachęcamy do nawiązania współpracy, gwarantując atrakcyjne ceny i wysoki poziom świadczonych usług!